Bạn đang đi du học Mỹ và có ý muốn cư trú tại đây. Bạn muốn cư trú theo chương trình EB-5 và đang tìm hiểu về EB-5. Hãy đọc bài viết này để có thêm thông tin về EB-5 nhé. Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Regional Center (RC).

 

Regional Center không phải là một vùng hay khu vực mà là một công ty hay một tập thể/cá nhân được Sở Di Trú Mỹ cấp chứng nhận cho phép quản lý một vùng nhất định để phát triển dự án EB-5 trong vùng đó.

 

Xem thêm về chương trình EB-5: Yêu cầu của chương trình đầu tư EB-5

 

 

Danh sách các vùng chỉ định được cấp phép bao gồm:

 

Bang

Regional Center

Alabama

Alabama EB-5 Regional Center, LLC

 

America's Center for Foreign Investment

 

CP Southern Regional Center

 

Gulf Coast Regional Investment Center, LLC

 

Gulf States Regional Center, LLC

 

Southeast Regional Center LLC

 

Sunbelt EB-5 Regional Center, LLC

Alaska

Alaska Gold & Mining Regional Center, LLC

Arizona

America West Regional Center, LLC

 

Arizona Alternative Energy Center, LLC

 

Central Arizona Regional Center

 

Grand Canyon Regional Center, LLC

 

Green Card Fund, LLC

 

Liberty West Regional Center

 

Optima Arizona Regional Center, LLC

 

U.S. Federal Investment Immigration Fund, LLC

Arkansas

Liberty South Regional Center

California

168 America Regional Center, LLC

 

AAA California Regional Center

 

ACS Regional Center

 

Admiralty California Regional Center LLC

 

Alliance Regional Center | Oasis Growth Partners LLC

 

American Alliance Regional Center

 

American Development and Investment Regional Center

 

American Franchise Regional Center LLC

 

American Gateway Regional Center

 

American General Realty Advisors Regional Center

 

American Greenland Regional Center

 

American Life Development Company LLC

 

American Logistics [International] Regional Center

 

American Redevelopment RC / American Redevelopment Solutions LLC

 

American Pacific Hotels Regional Center

 

American Sun Regional Center

 

American Vantage Regional Center

 

Bay Area Regional Center LLC

 

Build America Capital Partners Regional Center LLC

 

Build America Fund 1, LLC

 

California Consortium for Agricultural Export (CCAE)

 

California Development Regional Center

 

California Energy Investment Center

 

California Farm Limited Partnership

 

California Future Partners

 

California Global Alliance Regional Center c/o Lewis C. Nelson & Sons, Inc.

 

California Golden Fund

 

California Green Regional Center

 

California Greenhouse Farm Regional Center

 

California Investment Immigration Fund, LLC (CIIF)

 

California Pacific Group Regional Center

 

California Pacific Regional Center, Inc

 

California Real Estate Regional Center

 

California Regional Center, LLC

 

California State Regional Center

 

California Sunshine Regional Center LLC

 

California Wineries & Vineyards, LLC Regional Center (CWVRC)

 

Century American Regional Center

 

CMB Export LLC

 

Dos Lagos Regional Center LLC

 

EB5 Express Regional Center

 

Encore S. CA RC, LLC

 

Faustus Capital LLC

 

FDIUS Regional Center

 

FreeMind Films Regional Center

 

FutureCare Regional Center of Southern California, Inc.

 

Global Premier America Regional Center LLC

 

Golden Bear Regional Center

 

Green Energy Regional Center, LLC (GERC)

California

Harris Investment Immigration Fund, LLC

California

Hollywood International Regional Center

California

Hollywood Regional Center

California

Home Paradise Regional Center

California

HT Asset Holding Inc.

California

Imperial Regional Center

California

Inland Empire Renewable Energy Regional Center, LLC

California

Invest LA Regional Center, LLC

California

L.A. Life Regional Center

California

Lake Elsinore Regional Center

California

Liberty West Regional Center

California

Los Angeles County Regional Center

California

Los Angeles Regional Center

California

Mebo Property Development, LLC

California

M&D Regional Center, LLC

California

Nevada California Regional Center

California

New Energy Horizons Regional Center

California

New World Regional Center

California

Next Bay Properties, LLC

California

Northern California Regional Center, LLC

California

OIS-NCA LLC

California

Pacific Coast Regional Center

California

Pacific Dynasty Regional Center

California

Pacific Proton Therapy Regional Center, LLC

California

Powerdyne Regional Center, LLC

California

Regional Center Management Los Angeles

California

Regional Center Properties, LLC

California

Regional Economic Development & Investment Group

California

Rosti Capital Regional Center

California

San Francisco Bay Area Regional Center

California

San Francisco EB-5 Regional Center, LLC

California

San Francisco Regional Center

California

San Gabriel Valley Regional Center

California

Silicon Valley California Regional Center

California

Silicon Valley Venture Investment Regional Center

California

South East Los Angeles RC (SELARC)California

California

Southern California Investment Center, LLC

California

Synergy California Green Hospitality Regional Center, LLC

California

The Z Global Corporation Regional Center

California

United Venture Regional Center, LLC

California

US Commercial Regional Center

California

United States Employment Development Lending Center

California

USA Continental Regional Center, LLC

California

Velocity Regional Center

California

Waylee Investment, LLC

California

YK America Regional Center LLC

Colorado

Colorado Intercontinental Regional Center, LLC Stephen S. Smith c/o Evergreen Land Co.

Colorado

Colorado Regional Center, LLC

Colorado

Invest U.S. Regional Center

Colorado

Rocky Mountain High Regional Center

Commonwealth of Northern Marianas Islands

Marianas EB5 Regional Center

Commonwealth of Northern Marianas Islands

Mariana's Investment Co, LLC

Connecticut

Empire State Regional Center

 

New England Regional Center

 

US EB5 New York City Regional Center

Delaware

Live in America - Philadelphia Regional Center LLC

District of Columbia

Anacostia Regional Center

 

Capital Area Regional Center (CARC)

 

DC Regional Center

 

Encore Wash D.C. RC, LLC

 

Westmill Mid-Atlantic Regional Center LLC

Florida

American Life Investments, LLC

 

American EB-5 Centers

 

America's Center for Foreign Investment

 

American Liberty Regional Center, LLC

 

American Opportunity Regional Center LLC

 

American Venture Solutions Regional Center

 

BirchLEAF Miami 31, LLC Regional Center

 

BLMP Florida Healthcare Regional Center, LLC

 

Charlotte Harbor Regional Center

 

CMB Southeast Regional Center, LLC

 

EB-5 Regional Center Florida, LLC

 

Florida EB5 Investments LLC Regional Center

 

Florida EB-5 Regional Center, LLC

 

Florida Equity & Growth Fund Regional Center, LLC

 

Florida Overseas Investment Center RC

 

Florida Regional Center, LLC

 

Gardens Regional Center, LLC

 

Gold Coast Florida Regional Center

 

Greystone Florida Regional Center LLC

 

Gulf Coast Regional Investment Center, LLC

 

Gulf States Regional Center, LLC

 

Hollywood Beach Regional Center LLC

 

Leaf Fischer Investment Group, LLC

 

MCIG Regional Center

 

Miami Metropolitan Regional Center

 

Mirzam Investor Green Card Regional Center

 

Omega Florida Regional Center

 

Orlando EB-5 Investments Regional Center

 

Palm Beach Raceway LLC

 

Palm Beach RC

 

Palm Coast Florida Regional Center

 

Regional Center of South Florida, LLC

 

South Atlantic Regional Center (SARC)

 

South Florida EB-5 Regional Center, LLC

 

South Florida Investment Regional Center (SFIRC)

 

US EB5 Florida Regional Center

 

U.S. Prosperity Regional Center

Georgia

American YiYo Regional Center

Georgia

America's Center for Foreign Investment

Georgia

American Investment and Immigration Center, LLC

Georgia

Atlanta EB5 Regional Center LLC

Georgia

CMB Southeast Regional Center, LLC

Georgia

EB-5 Ameri-Holdings, LLC

Georgia

Georgia Center for Foreign Investment and Development

Georgia

Gateway Georgia Regional Center

Georgia

Georgia Regional Center, LLC

Georgia

Middle Georgia Regional Center

Georgia

Southeast Regional Center LLC

Georgia

Southeast Foreign Investment Center LLC

Georgia

Southern Film Regional Center, LLC

Georgia

USHoldings Regional Center

Guam

Guam Strategic Development LLC RC

Hawaii

Aloha Regional Center, LLC

 

EB-5 Jobs for Hawaii, LLC

 

Golden Pacific Ventures Regional Center

 

Hawaii Regional Center

 

Hawaiian Islands Regional Center LLC

Idaho

Idaho Global Investment Center, LLC

Idaho

Idaho State Regional Center LLC

Idaho

Invest Idaho Regional Center

Idaho

Pacific Northwest EB-5 Regional Center

Illinois

Blue Ribbon Regional Center, LLC

Illinois

Chicago Healthcare Fund Regional Center

Illinois

Chicago Metro Regional Center, LLC

Illinois

Chicago Regional Center

Illinois

Chicagoland Foreign Investment Group (CFIG) Regional Center

Illinois

DMI Real Estate Chicago, LLC

Illinois

Green Card Gateway Regional Center

Illinois

Intercontinental Regional Center Trust of Chicago

Illinois

LaSalle County Business Development Center (LCBDC)

Illinois

Local Government Regional Center of Illinois

Illinois

New Fortune Global LLC

Illinois

Northern Illinois Regional Center

Illinois

US HITEC Regional Center

Indiana

Civitas Indiana Regional Center

Indiana

Chicago Healthcare Fund Regional Center

Indiana

Chicagoland Foreign Investment Group (CFIG) Regional Center

Indiana

Energize-ECI EB-5 Visa Regional Center

Indiana

Global Investment Consulting, Inc.

Indiana

Michigan-Indiana EB-5 Regional Center

Indiana

Midwest Center for Foreign Investment, LLC

Iowa

Iowa Department of Economic Development (IDED)

Kansas

1900 Gulf Street Partners Regional Center

Kansas

Kansas Bio-Fuel RC, LLC

Kansas

Kansas Regional Center

Kentucky

CP Southern Regional Center

Kentucky

Midwest Center for Foreign Investment, LLC

Kentucky

Midwest EB-5 Regional Center LLC

Louisiana

Continental Americas Regional Center

Louisiana

Gulf Coast Regional Investment Center LLC

Louisiana

Gulf Coast Renewables & Redevelopment, LLC

Louisiana

Gulf States Regional Center, LLC

Louisiana

LIGTT Regional Center

Louisiana

Louisiana Mississippi Regional Center

Louisiana

Luca Energy Fund Regional Center

Louisiana

New Orleans' Mayor's Office RC

Maine

USA Lifestyles Regional Center

Maine

United States Investors Regional Center

Maryland

Capital Area Regional Center (CARC)

Maryland

DC Regional Center

Maryland

Encore Wash D.C. RC, LLC

Maryland

Maryland Area Regional Center, LLC

Maryland

Maryland Center for Foreign Investment, LLC

Maryland

Oriental Dolphin EB-5 Regional Center

Maryland

Three Streams Mid-Atlantic Regional Center

Maryland

Washington Center for Foreign Investment, LLC

Maryland

Westmill Mid-Atlantic Regional Center LLC

Massachussets

Arundel Capital Partners

Massachussets

EB-5 Jobs for Massachusetts, Inc.

Massachussets

Live in America – Boston Regional Center LLC

Massachussets

New England Regional Center for Economic Development Inc.

Massachussets

United States Investors Regional Center

Michigan

Detroit Immigrant Investor Regional Center

Michigan

EB-5, MRC LLC

Michigan

Green Detroit Regional Center, LLC

Michigan

International Michigan Investments Regional Center

Michigan

Lansing Economic Development Corporation (LEDC) Regional Center

Michigan

Michigan-Indiana EB-5 Regional Center

Michigan

Michigan Renaissance Regional Center

Michigan

Resource Regional Center Michigan, LLC

Michigan

Tucker Development Corporation Regional Center

Minnesota

UND Center for Innovation Foundation Regional Center

Mississippi

America's Center for Foreign Investment

Mississippi

CP Southern Regional Center

Mississippi

Encore Mississippi Regional Center

Mississippi

Gulf Coast Funds Management, LLC

Mississippi

Gulf States Regional Center, LLC

Mississippi

Liberty South Regional Center

Mississippi

LIGTT Regional Center

Mississippi

Louisiana Mississippi Regional Center

Mississippi

Gulf Coast Regional Investment Center LLC

Mississippi

Gulf Coast Renewables & Redevelopment, LLC

Mississippi

Mississippi Development Center, LLC

Missouri

1900 Gulf Street Partners Regional Center

Missouri

Gateway to the Midwest Investment Center, Inc.

Montana

Northern Rockies Regional Center

Montana

Pacific Northwest EB-5 Regional Center

Montana

USA Montana Energy Regional Center

Montana

Yellowstone Montana Regional Center, LLC

Nebraska

NuNebraska Regional Center, LLC

Nevada

Clark County Regional Center

Nevada

Geothermal Regional Center LLC

Nevada

Las Vegas EB-5 Inmigration, LLC

Nevada

Las Vegas Economic Impact Regional Center, LLC

Nevada

Las Vegas Regional Center

Nevada

Nevada California Regional Center

Nevada

Nevada Development Fund LLC

Nevada

Nevada Regional Center

Nevada

Nevada Regional Economic Development Center (NREDC)

Nevada

Nevada State EB-5 Regional Center, Inc.

Nevada

Northern California Regional Center, LLC

New Hampshire

Invest New Hampshire Regional Center, LLC

New Hampshire

Live in America – Boston Regional Center LLC

New Hampshire

New Hampshire EB-5 Regional Center

New Hampshire

United States Investors Regional Center

New Jersey

Atlantic City Regional Center

New Jersey

East Coast Renewable Regional Center, LLC

New Jersey

Empire State Regional Center

New Jersey

Lion’s Regional Center

New Jersey

Live in America – New York Regional Center LLC

New Jersey

New Jersey EB-5 Regional Center

New Jersey

New Jersey Liberty Regional Center, LLC

New Jersey

New Jersey Regional Center, LLC

New Jersey

New York City Real Estate Regional Center, LLC

New Jersey

New York Federal Regional Center

New Jersey

New York Metropolitan Regional Center

New Jersey

N U.S. Immigration Fund - NJ, LLC

New Jersey

Live in America - Philadelphia Regional Center LLC

New Jersey

US EB5 New York City Regional Center

New Mexico

Allied Artist High Desert EB5 Regional Center

New York

Advantage America New York Regional Center, LLC

New York

American Regional Center for Entrepreneurs

New York

Buffalo Regional Center

New York

EB-5 New York State, LLC

New York

Empire State Regional Center

New York

Empire State EB-5 Regional Center

New York

Extell New York Regional Center

New York

Federal New York Metropolitan Regional Center

New York

Lam NYC EB-5 Fund Regional Center, LLC

New York

Live in America – New York Regional Center LLC

New York

Manhattan Regional Center, LLC

New York

New York City Real Estate Regional Center, LLC

New York

New York City Regional Center, LLC

New York

New York Federal Regional Center

New York

New York Immigration Fund, LLC

New York

New York Metropolitan Regional Center

New York

New York Proton Regional Center, LLC

New York

North Country EB-5 Regional Center LLC

New York

NYC Mayflower Regional Center, INC

New York

NYC Metro Regional Center LLC

New York

NYUS Regional Center

New York

Real Estate Immigration Fund, LLC

New York

Tri-State USA Regional Center

New York

U.S. Business Regional Center Inc.

New York

U.S. Immigration Fund N-Y

New York

US EB5 New York City Regional Center

North Carolina

Appalachian EB-5 Regional Center

North Carolina

Atlantic Regional Center for Foreign Investment, LLC (ARCFi)

North Carolina

Carolina Center for Foreign Investment RC

North Carolina

Carolina EB-5 RTP Regional Center, LLC

North Carolina

Carolina Global Regional Center Corporation

North Carolina

Encore Raleigh/Durham Regional Center

North Carolina

North Carolina Center for Foreign Investments, LLC

North Carolina

North Carolina - East Coast RC

North Carolina

Tennessee Regional Center, LLC

North Dakota

UND Center for Innovation Foundation Regional Center

Ohio

Cleveland International Fund, Ltd

Ohio

CMB Summit LLC RC

Ohio

Midwest EB-5 Regional Center LLC

Ohio

Northeast Ohio Regional Center

Ohio

Ohio Development Regional Center

Oklahoma

Briight Partners Regional Center

Oklahoma

Chen Roberts Regional Center

Oklahoma

South West Biofuel RC, LLC (SWBRC)

Oklahoma

Southern Star Regional Investment Center, LLC

Oklahoma

Oklahoma Regional Center, LLC

Oregon

American Life Inc. Regional Center - Seattle (Golden Rainbow & Gateway Freedom Fund

Oregon

American United EB-5 Regional Center

Oregon

APIC Regional Center, LLC

Oregon

EB5 West LLC

Oregon

Pacific Northwest EB-5 Regional Center

Oregon

Portland Regional Center

Pennsylvania

American Oil Regional Center

Pennsylvania

Empire State Regional Center

Pennsylvania

Empire State EB-5 Regional Center

Pennsylvania

Lion’s Regional Center

Pennsylvania

Live in America – New York Regional Center LLC

Pennsylvania

New Jersey EB-5 Regional Center

Pennslyvania

New York Federal Regional Center

Pennslylvania

New York Metropolitan Regional Center

Pennsylvania

Pennsylvania Department of Community and Economic Development Regional Center

Pennsylvania

Live in America - Philadelphia Regional Center LLC

Pennsylvania

Pittsburg Regional Investement Center LLC

Pennsylvania

Philadelphia Industrial Development Corporation (PIDC) Regional Center

Pennslylvania

Three Streams Mid-Atlantic Regional Center

Pennslylvania

US EB5 New York City Regional Center

Puerto Rico

Iconic Caribbean EB-5, LLC

Puerto Rico

Omega Puerto Rico Regional Center, LLC

Puerto Rico

Reside in America Puerto Rico, LLC

Rhode Island

Live in America – Boston Regional Center LLC

Rhode Island

New England Regional Center for Economic Development Inc.

Rhode Island

Pathway Capital Partners LLC

South Carolina

Carolina Center for Foreign Investment RC

South Carolina

Carolina Global Regional Center Corporation

South Carolina

Coastal Carolina Regional Center

South Carolina

North Carolina - East Coast RC

South Carolina

USHoldings Regional Center

South Dakota

South Dakota International Business Institute (SDIBI)

Tennessee

America's Center for Foreign Investment

Tennessee

Appalachian EB-5 Regional Center

Tennessee

CP Southern Regional Center

Tennessee

Encore Nashville RC, LLC

Tennessee

Tennessee Regional Center, LLC

Texas

820 Industrial Loop Partners Regional Center

Texas

Ameri-Link Capital Regional Center

Texas

American Regional Center, LLC

Texas

Ariel International Regional Center, LLC

Texas

Brooks City-Base Regional Center

Texas

Central Texas Regional Center

Texas

City of Dallas RC (CDRC)

Texas

Civitas Texas Regional Center

Texas

CP Regional Center Inc

Texas

Crown Point Regional Center

Texas

DC Partners Regional Center

Texas

Frisco Texas International Development Center

Texas

Global Century (Houston)

Texas

Great Texas Regional Center, LLC

Texas

Great Southwest Regional Center, LLC

Texas

Greater Houston Investment Center, LLC

Texas

Greater Houston Regional Center, LLC

Texas

Gulf States Regional Center, LLC

Texas

Hidalgo McAllen Reynosa Regional Center, LLC

Texas

Lone Star Regional Center, LLC

Texas

Luca Energy Fund Regional Center

Texas

Medical Investment in Texas Regional Center

Texas

McAllen EB-5 Regional Center

Texas

North Texas EB-5 Regional Center LLC

Texas

Pangaea Regional Center, LLC

Texas

RGV EB-5 Regional Center

Texas

Robstown Improvement Development Corporation EB-5 Regional Center

Texas

South West Biofuel RC, LLC (SWBRC)

Texas

Star of Texas Regional Center

Texas

Texas EB-5 Regional Center

Texas

Texas Lone Star Enterprises, LLC

Texas

Texas Regional Fortune Center, LLC

Texas

Texas Urban Triangle Regional Center LLC

Texas

US Freedom Capital-Texas, LLC

Texas

USA Now Regional Center LLC

Utah

Invest U.S. Regional Center

Utah

Mountain States Center for Foreign Investment (MSC)

Utah

Utah High Country Regional Center

Utah

Utah Invest Regional Center, LLC

Utah

Utah Regional Investment Fund, LLC

Vermont

Vermont Agency of Commerce and Community Development

Virginia

Capital Area Regional Center (CARC)

Virginia

CP Southern Regional Center

Virginia

DC Regional Center

Virginia

Dominion Mid-Atlantic Associates, Inc.

Virginia

Encore Wash D.C. RC, LLC

Virginia

Virginia Center for Foreign Investment and Job Creation

Virginia

Westmill Mid-Atlantic Regional Center LLC

Washington

Aero Space Port International Group (ASPI Group) Regional Center

Washington

American Life Ventures Everett, Washington

Washington

American Life, Inc. - Lakewood Regional Center

Washington

American Life Inc. Regional Center - Seattle (Golden Rainbow & Gateway Freedom Fund

Washington

American Life Ventures, Tacoma, Washington

Washington

American Opportunities Regional Center, Inc.

Washington

Dream Harbor Regional Center

Washington

Eastern Washington Regional Center

Washington

EB-5 B;aine Tomorrow Regional Center, LLC

Washington

EB5 West LLC

Washington

Farm for America Regional Center

Washington

Pacific Northwest EB-5 Regional Center

Washington

Pacific Northwest Regional Center

Washington

Path America KingCo, LLC

Washington

Path America Sonoco, LLC

Washington

Puget Sound RC, LLC

Washington

Seattle Regional Center

Washington

Seattle Metro Regional Center LLC

Washington

Tri-Cities Investment District, LLC

Washington

Twin Development LLC Regional Center

Washington

Washington Regional Center

Washington

Washington State Regional Center

Washington

Western Washington Regional Center LLC

Washington

Whatcom Opportunities RC

Washington

WRC EB-5 Regional Center, Inc.

Washington

WWUV Woodinville Regional Center

Washington

Yareton Investment Funds Regional Center

West Virginia

Mid Atlantic Regional EB5 Regional Center LLC

Wisconsin

Chicago Healthcare Fund Regional Center

Wisconsin

Ecorntech Regional Center

Wisconsin

Chicagoland Foreign Investment Group (CFIG) Regional Center

Wisconsin

Intercontinental Regional Center Trust of Chicago

Wisconsin

Metropolitan Milwaukee Association of Commerce (MMAC)

Wisconsin

Wisconsin EB5 Regional Center LLC

Wyoming

Invest U.S. Regional Center

 

Nếu các bạn còn thắc mắc về chương trình EB-5 hay các vấn đề liên quan hãy để lại comment hoặc câu hỏi cho chúng tôi để được trả lời nhé!

 

Nguồn: https://www.uscis.gov