Ngày 13 tháng 1, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) đã công bố Thông báo về việc làm luật theo đề nghị (NPRM) mở rộng đã được đưa ra vào ngày 11 tháng 1 về việc các yêu cầu tuân thủ nâng cao và tính hiệu quả trong việc xử lý hồ sơ có liên quan của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS).

 

Thông báo về việc làm luật theo đề nghị nhằm giải quyết một số vấn đề chính sách quan trọng bao gồm việc chỉ định Khu vực việc làm mục tiêu (TEA), mức đầu tư tối thiểu, việc giữ lại ngày ưu tiên, loại bỏ việc làm rõ các điều kiện, và những thay đổi khác. Ngoài những quy định mới được đề nghị, Thông báo về việc làm luật theo đề nghị bao gồm chi tiết quan trọng về quá trình làm chính sách của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, từ việc phân tích tác động của luật đề nghị đến những nhà đầu tư EB-5, đến những cân nhắc chính sách khác mà đã không được đưa vào trong đề xuất cuối cùng (ví dụ: miễn thị thực)

 

Chúng tôi khuyến khích Quý vị đọc toàn bộ Thông báo về việc làm luật theo đề nghị trước khi gửi nhận xét về Hội đầu tư vào Mỹ (IIUSA). Dưới đây là tóm tắt của những vấn đề được tin rằng sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.

 

 

Xem thêm: Giới thiệu cơ hội đầu tư di trú EB-5

                 Danh sách các vùng được chỉ định cấp phép 

 

 

Thay đổi đề nghị về việc chỉ định TEA

 

  • Loại bỏ việc chỉ dịnh của bang về những khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao ra khỏi phương pháp chỉ định TEA.

  • Thêm những “thành phố” và “thị trấn” với số dân từ 20.000 người trở lên vào danh sách phân chia địa lý và chính trị hiện tại được dùng để chỉ định TEA nếu đáp ứng yêu cầu tỉ lệ thất nghiệp 150%. Các vùng thống kê đô thị (MSA), tỉnh, và khu đất dự án mà đủ tiêu chuẩn theo luật hiện tại thì vẫn sẽ đủ tiêu chuẩn theo luật đề nghị. Một ví dụ về một thành phố mới đủ điều kiện như là một ví dụ thực tế của việc thay đổi này là thành phố Detroit, tỉnh Wayne sẽ không được xem là tỉnh đủ tiêu chuẩn của TEA, nhưng Detroit, nếu xét như là một thành phố, thì sẽ đủ điều kiện dựa trên tỉ lệ thất nghiệp hiên tại. 

  • Hạn chế việc gộp chung các cuộc điều tra dân số để đảm bảo đủ điều kiện thất nghiệp cao theo tiêu chí của việc chỉ định TEA như sau: hạn chế gộp những vùng đất mà có thể gộp lại được với những vùng liên kề với vùng đất dự án

  • Phân tích tỷ lệ phần trăm của tác động phân bố đối với các NCE và nhà đầu tư dựa trên hồ sơ của năm tài chính 2013-2015.

  • Sử dụng dữ liệu về tình trạng thất nghiệp từ dữ liệu của Nghiên cứu về cộng đồng người Mỹ (ACS) được cập nhật hàng năm.

 

 

Mức đầu tư tối thiểu

 

  • Nâng mức đầu tư tối thiểu vào TEA từ 500.000 USD lên 1,35 triệu USD.

  • Nâng mức đầu tư tối thiểu vào khu vực không phải TEA từ 1 triệu USD lên 1.8 triệu USD.

  • Giữ nguyên 75% chênh lệch với những lần nâng tiếp theo

 

Lưu ý rằng, Quý vị nên xem xét những vấn đề quan trọng khác được đề cập đến trong luật đề nghị, đơn cử như là việc giữ lại ngày ưu tiên.

 

Nguồn: http://www.usis.us