Với nền kinh tế phát triển bền vững, nước Mỹ cũng mang đến vô vàn cơ hội phát triển kinh tế và là môi trường đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư thế giới. Tại Việt Nam, xu hướng định cư Mỹ thông qua hình thức đầu tư vào các dự án của Mỹ cũng đang gia tăng nhanh chóng. Để có tấm vé thông hành đến Mỹ, các nhà đầu tư Việt Nam có thể thông qua chương trình EB-5 của chính phủ Mỹ. Đây là chương trình xin thẻ xanh Mỹ an toàn và nhanh nhất dành cho người nước ngoài theo hình thức đầu tư.

 

Tất cả các nhà đầu tư EB-5 phải đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới. Cụ thể, đó là một doanh nghiệp thỏa mãn một trong hai tiêu chí dưới đây:

 

- Được thành lập sau ngày 29/11/1990.

- Được thành lập vào hoặc trước ngày 29/11/1990 và thỏa mãn điều kiện:

+ Doanh nghiệp được mua lại hoặc đang tồn tại được tái cơ cấu hoặc tái tổ chức lại theo cách thức của một cách doanh nghiệp thương mại mới

+ Được mở rộng thông qua đầu tư để tăng 40% tổng giá trị tài sản ròng hoặc tăng số lượng lao động.

 

Xem thêm: Điều kiện cấp thẻ xanh Mỹ - Chương trình EB-5

 

Doanh nghiệp thương mại nghĩa là tất cả những hoạt động tạo ra lợi nhuận nhằm duy trì liên tục hoạt động của một doanh nghiệp hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Doanh nghiệp tư nhân

- Đối tác (Đối tác hữu hạn hoặc đối tác chung)

- Công ty Cổ phần

- Công ty Liên doanh

- Tổng công ty

- Tổ chức tín thác hoặc các hình thức khác, trong đó có thể được sở hữu chung hay cá nhân.

 

Định nghĩa này bao gồm doanh nghiệp thương mại là một công ty mẹ và các công ty con, trong đó mỗi công ty con tham gia vào một hoạt động tạo ra lợi nhuận để duy trì hoạt động liên tục của doanh nghiệp hợp pháp.

Lưu ý: Định nghĩa này không bao gồm hoạt động phi thương mại như sở hữu và điều hành nơi lưu trú cá nhân.

 

Xem thêm: 500.000 $ cho chiếc thẻ xanh Mỹ, nên rót tiền vào đâu?

 

Yêu cầu tạo ra công ăn việc làm

- Tạo ra hoặc quản lý tối thiểu 10 việc làm toàn thời gian cho công dân Mỹ đủ điều kiện trong vòng hai năm (hoặc trong những trường hợp nhất định, trong một khoảng thời gian hợp lý sau thời hạn hai năm) của các nhà đầu tư nhập cư vào Mỹ dưới diện thường trú nhân có điều kiện.

 

- Tạo ra hoặc quản lý việc làm trực tiếp hoặc gián tiếp:

+ Việc làm trực tiếp là những công việc có thể nhận ra thực tế, áp dụng cho người lao động đủ điều kiện và được tuyển vào trong doanh nghiệp thương mại mà nhà đầu tư EB-5 đã đầu tư vốn.

+ Việc làm gián tiếp là những việc làm được nhà đầu tư EB-5 tạo ra không chính thức hoặc là kết quả của nguồn vốn được đầu tư vào  doanh nghiệp thương mại liên kết với trung tâm vùng. Nhà đầu tư nước ngoài chỉ có thể sử dụng các tính toán cho công việc gián tiếp nếu họ liên kết với một trung tâm vùng.

Lưu ý: Nhà đầu tư có thể được công nhận khi có các hoạt động mang tính chất duy trì một doanh nghiệp khó khăn.

 

Doanh nghiệp gặp khó khăn là doanh nghiệp đã tồn tại ít nhất hai năm nhưng phát sinh thua lỗ trong vòng 12 hoặc 24 tháng trước ngày ưu tiên trong đơn I-526. Việc thua lỗ trong khoảng thời gian này phải chiếm tối thiểu 20% giá trị tài sản ròng doanh nghiệp trước thời điểm thua lỗ. Vì mục đích xác định doanh nghiệp gặp khó khăn đã tồn tại trong hai năm thì người kế vị doanh nghiệp sẽ được cho là đã tồn tại trong cùng khoảng thời gian thừa kế doanh nghiệp.

 

Lao động đủ điều kiện là công dân Mỹ, thường trú nhân hoặc người nhập cư được phép làm việc tại Mỹ. Các cá nhân ở đây có thể là người cư trú có điều kiện, người tị nạn hoặc người cư trú tạm thời tại Mỹ trong thời giạn tạm hoãn trục xuất. Định nghĩa này không bao gồm nhà đầu tư nhập cư; vợ hoặc chồng, con trai hay con gái, hoặc bất kỳ công dân nước ngoài trong tình trạng không nhập cư (như người giữ visa H-1B) hoặc những người không được cấp phép làm việc tại Mỹ.

 

Việc làm toàn thời gian nghĩa là công việc của một nhân viên đủ điều kiện cho doanh nghiệp thương mại và được thu xếp làm ở vị trí có tối thiểu 35 giờ làm việc mỗi tuần. Trong trường hợp Chương trình thí điểm đầu tư nhập cư thì “việc làm toàn thời gian” còn có nghĩa là công việc của một nhân viên đủ điều kiện – người làm cho vị trí được tạo gián tiếp từ đầu tư liên quan đến Chương trình thí điểm.

 

Sắp xếp phân chia công việc, trong đó từ hai nhân viên đủ điều kiện trở lên cùng chia sẻ một vị trí toàn thời gian, miễn là đáp ứng được yêu cầu về thời gian làm việc mỗi tuần. Định nghĩa này không bao gồm việc kết hợp các vị trí bán thời gian hoặc thậm chí khi kết hợp tương đương công việc toàn thời gian và vị trí đó đáp ứng đủ yêu cầu số giờ làm việc trong tuần. Công việc phải lâu dài, toàn thời gian và liên tục. Hai nhân viên đủ điều kiện chia sẻ công việc lâu dài và chia sẻ lợi ích liên quan đến vị trí đó; bao gồm thanh toán bồi thường và bảo hiểm thất nghiệp cho họ từ nhà tuyển dụng.

 

Yêu cầu về vốn

Vốn có nghĩa là tiền mặt, thiết bị, hàng tồn kho, tài sản hữu hình khác, tương đương tiền và nợ có bảo đảm bằng tài sản thuộc sở hữu của nhà đầu tư người nước ngoài, với điều kiện các doanh nhân nước ngoài chịu trách nhiệm chính và mang tính cá nhân; tài sản của doanh nghiệp thương mại, trong mẫu đề xuất nhập cư, không được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho bất kỳ khoản nợ nào. Tất cả vốn được định giá theo giá trị hợp lý của thị trường bằng đồng đô la Mỹ. Tài sản được mua, trực tiếp hay gián tiếp, bằng các phương tiện bất hợp pháp (ví dụ như các hoạt động tội phạm) không được coi là vốn theo đúng mục đích của phần 203 (b) (5) trong Đạo luật.

Lưu ý: Vốn đầu tư có được từ vay mượn không được tính là hợp lệ.

 

Các khoản đầu tư tối thiểu cần thiết:

- Nói chung: Đầu tư tối thiểu hợp lệ ở Mỹ 1 triệu USD.

- Đầu tư vào Vùng chỉ định ( Khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc vùng nông thôn). Vốn đầu tư tối thiểu tại các khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc vùng ngoại ô ở Mỹ là 500.000 USD.

 

Khu vực làm việc mục tiêu là vùng nông thôn hoặc khu vực có tình trạng thất nghiệp chiếm 150% tỷ lệ trung bình toàn quốc tại thời điểm đầu tư.

 

Khu vực nông thôn là bất kỳ khu vực bên ngoài khu vực được thống kê đô thị (theo chỉ định của Văn phòng Quản lý và Ngân sách) hoặc bên ngoài ranh giới của bất kỳ thành phố hoặc thị trấn có dân số từ 20.000 trở lên - dựa theo điều tra dân số mười năm một lần.

 

Để có thể nắm rõ yêu cầu và quy trình đầu tư di trú EB-5 tại Mỹ, khách hàng có quan tâm xin vui lòng liên hệ hotline 0902 181 139 hoặc email về địa chỉ info@traumvietnam.com để được giải đáp.